Huurvoorwaarden

 • Aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het inschrijfformulier, dit is bindend! Na de schriftelijke inschrijving krijgt u een bevestiging en is uw plaats (en activiteit) gegarandeerd, mits u 2 weken voor beursdatum het standgeld voldoet,
 • Gelieve het standgeld over te maken op bankrekening nummer: NL56 RABO 0372 2747 65 t.n.v. Marchakri o.v.v de beursplaats of contant in overleg met de organisatie op de beursdag voor aanvang van de beurs,
 • Annuleringen en wijzigingen dienen  schriftelijk te gebeuren,  via email: info@marchakri-spirituelebeurs.nl bij nog 3 of minder dagen voor de beurs moet u bellen. tussen 18:00 en 21:00 uur
 • Bij annulering van uw reservering tot 7 dagen voor beurs bent u geen kosten verschuldigd. Mits u niet al betaald heeft. bij doorschuiven van de betaling naar volgende beurs kost het niets extra. Bij terugbetaling zal ik € 2,00 administratie kosten er vanaf moeten halen oa ivm bankkosten. Bij annulering tussen 7-4 dagen bent u € 10.00 kwijt. Bij latere afzeggingen altijd bellen!! dan is het ter beoordeling van de rede
 • Indien u zonder annulering niet op de beurs verschijnt bent u het gehele staangeld verschuldigd.
 • Indien u producten wilt verkopen dient u een verkoopruimte te huren. Dus men kan geen producten verkopen indien men deelneemt met een consulttafel, bij twijfel hierover mag u contact opnemen,
 • De maximale consult- / behandelprijs is vastgesteld op € 20,00 voor minimaal 20 minuten. Indien uw consult duurder wordt dient u dit vooraf te melden aan de bezoeker/bezoekster. Uw naam en consultprijs dienen goed zichtbaar te zijn,
 • In veel locaties is het verboden te roken en zijn huisdieren niet toegestaan,
 • Marchakri Spirituele beurs  heeft het recht producten die volgens hen niet thuis horen op de beurs te weigeren of te verwijderen, dit geldt ook voor niet afgesproken diensten,
 • Deelnemers zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Marchakri Spirituele beurs  aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid, ook niet ‘s nachts. U dient zelf uw goederen voldoende te verzekeren,
 • Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de op- en afbouw periode,
 • Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn, dus van 11.00 – 17.00 uur en er mag ook niet voor 17.00 uur worden opgeruimd.
 • De zaal is geopend vanaf 9 uur voor de standhouder die verkoop tafels hebben, en 9:30 voor consulttafels en behandelaars die korte opbouw hebben.
 • Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres,
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Marchakri Spirituele beurs.
 • Wij wensen u fijne, productieve en enerverende beursdagen!

Greetje
Marchakri Spirituele beurzen

Telefoon: 06 13 42 43 43

www.marchakri-spirituelebeurs.nl
info@marchakri-spirituelebeurs.nl