Huurvoorwaarden

 • Aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het inschrijfformulier, dit is bindend! Na de schriftelijke inschrijving krijgt u een bevestiging en is uw plaats (en activiteit) gegarandeerd, mits u 2 weken voor beursdatum het standgeld voldoet,
 • Gelieve het standgeld over te maken op bankrekening nummer: NL56 RABO 0372 2747 65 t.n.v. Marchakri o.v.v de beursplaats of contant in overleg met de organisatie op de beursdag voor aanvang van de beurs,
 • Annuleringen en wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren, via de post of email: info@marchakri-spirituelebeurs.nl
 • Bij annulering van uw reservering tot 30 dagen voor beurs bent u het gehele bedrag verschuldigd en wordt het reeds betaalde bedrag doorgeschoven naar de volgende beursdag indien u vaste standhouder bent en de volgende beurs al heeft geboekt, in dat geval worden er geen extra administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien u zonder annulering niet op de beurs verschijnt bent u het gehele staangeld verschuldigd.
 • Op volgorde van binnenkomst is uw plek en specialisme gegarandeerd,
 • Indien u producten wilt verkopen dient u een verkoopruimte te huren. Dus men kan geen producten verkopen indien men deelneemt met een consulttafel, bij twijfel hierover mag u contact opnemen,
 • De maximale consult- / behandelprijs is vastgesteld op € 20,00 voor minimaal 20 minuten. Indien uw consult duurder wordt dient u dit vooraf te melden aan de bezoeker/bezoekster. Uw naam en consultprijs dienen goed zichtbaar te zijn,
 • In veel locaties is het verboden te roken en zijn huisdieren niet toegestaan,
 • Organisatiebureau P C P  heeft het recht producten die volgens hen niet thuis horen op de beurs te weigeren of te verwijderen, dit geldt ook voor niet afgesproken diensten,
 • Deelnemers zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Organisatiebureau P C P  aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid, ook niet ‘s nachts. U dient zelf uw goederen voldoende te verzekeren,
 • Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de op- en afbouw periode,
 • Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn, dus van 10.30 – 17.00 uur en er mag ook niet voor 17.00 uur worden opgeruimd.
 • De zaal is geopend vanaf 9 uur voor de standhouder,
 • Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres,
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Organisatiebureau P C P,
 • Wij wensen u fijne, productieve en enerverende beursdagen!

Greetje
Marchakri Spirituele beurzen

Telefoon: 06 13 42 43 43

www.marchakri-spirituelebeurs.nl
info@marchakri-spirituelebeurs.nl